Elektroforeza

Kategorije
Katalog proizvoda-> (547)
  Aparat za PCR-> (3)
  Izolacija NK-> (501)
  PCR plastika-> (19)
  dNTP
  Centrifuge (4)
  Elektroforeza-> (15)
    Gel-trakosekač (1)
    Aparat za elektroforezu (2)
    Agaroza (2)
    Transiluminator (3)
    Boje (3)
    DNK lestvica (2)
    Proteinska lestvica (2)
  Homogenizacija (3)
  Dokumentacija (2)
Proizvođači
Brza pretraga
 
Koristite ključne reči da biste pronašli proizvod koji tražite.
Napredna pretraga
Napomena
Proizvodi koji su ponuđeni nisu namenjeni primeni u dijagnostičke svrhe. Prodaju se isključivo pravnim licima.
0 stavki
Trenutno nema komentara o proizvodu
Valute